El Projecte #Visitmob ja està en marxa

Estrenem el diari de treball del projecte #Visitmob i ho volem fer fent una breu recopilació de totes les tasques hem dut a terme des de l’inici del projecte a la primavera, amb molta gent implicada i tots els processos de treball ja en marxa. Després de finalitzar les tasques de documentació i anàlisi de tota la informació existent i d’últimar el disseny metodològic, al mes de maig vàrem iniciar els diversos mètodes i tècniques de recollida de les dades i la informació pròpies del projecte #Visitmob, els detalls de les quals donarem a conèixer en diferents entrades en les properes setmanes.

Tanmateix, val la pena recopilar aquí totes les tasques iniciades previstes en la memòria original i que s’estructuren en dos grans blocs: 1) L’anàlisi i caracterització de les mobilitats turístiques i 2) L’estudi de la relació d’aquestes mobilitats turístiques amb la mobilitat de la població resident i els impactes sobre la qualitat de vida.

Pel que fa al primer bloc, al juny es va posar en marxa l’enquesta de visitants i excursionistes amb un total de 3.500 participants per conèixer el perfil i les pautes de mobilitat que preveu que finalitzi a l’octubre; una tasca que s’està duent a terme de la mà de la Fundació EURECAT i el seu CoE en Turisme. A més, ens trobem en la recta final del treball de camp realitzat a les terminals de creuers del Port de Barcelona on es duu a terme una enquesta sobre la mobilitat de les persones creueristes en trànsit, informació que es complementa amb les dades georeferenciades obtingudes a través del dispositus GPS de la seva estada a la ciutat.

Pel que fa al segon bloc, ja hem finalitzat el treball de camp de les entrevistes “walk-along” amb un total de 60 per quatre barris de la ciutat de Barcelona: el barri Gòtic, Barceloneta, Sagrada Família i Sant Antoni. Quatre barris que ens proporcionen una mirada àmplia i diversa de les casuístiques del que ens ocupa: l’afectació de l’activitat turística a la mobilitat urbana dels residents. En aquest moment s’estan analitzant els resultats. Una tasca co-coordinada amb l’equip de la UIC liderat per Marta Benages. Així mateix, hem realitzat dues sessions de treball en grup amb representants d’agents territorials, veïnals, educatius i comercials dels quatre barris. En aquestes sessions hem fet emergir reptes sobre l’afectació en la mobilitat, tant pel que fa a qüestions generals a escala de districte com també hem discutit sobre qüestions específiques, localitzant-les en un mapa, per tal de proposar també possibles solucions així com també els seus límits. Aquesta tasca està co-coordinada amb l’equip de la UOC liderat per Julie Wilson. A aquests dos processos, per concloure l’anàlisi del segon bloc sobre l’afectació de l’activitat turística en la mobilitat i qualitat de vida dels residents, se li sumaran els resultats de l’enquesta de residents que s’inicia el mes d’octubre, conduïda conjuntament amb la Fundació EURECAT.

Un cop analitzats tots els resultats preliminars i sistematitzada una primera presentació, es durà a terme a finals del 2022 les reunions per tal de debatre’ls i contrastar-los amb els principals agents interessats i els representants de administracions responsables, amb qui estem en col·laboració des del primer minut. Aprofitem per agrair l’Ajuntament de Barcelona així com l’Autoritat Portuària de Barcelona, a Creuers de Barcelona i a CLIA (Cruise-Line International Association) per tot el seu suport.

Seguirem informant!

Equip #Visitmob URV-GRATET