Sobre Nosaltres

VisitmobEl ProjecteIntitucions

El grup de recerca del projecte #Visitmob està liderat per la URV-GRATET i el composa personal investigador de totes les universitats i institucions que hi col·laboren.

Aaron Gutiérrez Palomero

Investigador Principal de #Visitmob. Professor agregat del Departament de Geografia de la URV, membre del GRATET. Co-IP del projecte ADAPTOUR.

Més info.

Albert Arias Sans

Coordinador de #Visitmob. Investigador Postdoctoral del Departament de Geografia de la URV i professor associat a la Universitat de Barcelona.

Més info.

Antonio Paolo Russo

Catedràtic del Departament de Geografia de la URV i membre del GRATET. IP i coordinador del projecte SMARDEST (Horizon 2020).

Més info.

Xavier Delclòs Alió

Investigador Ramon y Cajal del Departament de Geografia de la URV i membre del GRATET.

Més info.

Daniel Miravet Arnau

Professor associat del Departament d’Economia de la URV, membre del Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat (ECO-SOS).

Més info.

Verónica Mejía

Investigadora Juan de la Cierva del Departament de Geografía de la URV y miembro del Grupo de estudio sobre energía, territorio y sociedad de la UAB.

Més info.

Wilbert den Hoed

Investigador postdoctoral Marie Curie del Departament de Geografia de la URV, membre del GRATET, i responsable del projecte ENTOURAGE.

Més info.

Raquel Santos Lacueva

Investigadora del GRATET (URV).

Més info.

Fahimeh Tavafi

investigadora predoctoral Martí Franquès COFUND al Departament de Geografia de la URV.

Més info.

Salvador Anton Clavé

Director Científic de l’Àrea de Turisme d’EURECAT, Catedràtic del Departament de Geografia de la URV i investigador principal del GRATET.

Més info.

Mohammed  Mazroua

Analista de Dades al Departament d’Innovació turística d’EURECAT.

Més info.

Julie Wilson

Professora agregada dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i membre del grup de recerca NOUTUR.

Més info.

Daniel Liviano Solís

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.

Més info.

Marta Benages Albert

Professora Adjunta de UIC Barcelona School of Architecture i membre del Grup de Recerca GRC – Sustainable Urban Living.

Més info.

Carmen Mendoza Arroyo

Professora Adjunta de UIC Barcelona School of Architecture i membre del Grup de Recerca GRC – Sustainable Urban Living.

Més info.

Apen Ruiz Martínez

Professora col·laboradora de UIC Barcelona School of Architecture i membre del Grup de Recerca GRC – Sustainable Urban Living.

Més info.

Guillem Vich

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva-Formación a ISGlobal i Professor visitant del Departament de Geografia de la UAB

Més info.

Mònica Ubalde

Investigadora Postdoctoral de l’Institut de Salut Global de Barcelona.

Més info.

Natalie Mueller

Investigadora de l’Institut de Salut Global de Barcelona.

Més info.

Mark Nieuwenhuijsen

Director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut, i cap del programa de Contaminació Atmosfèrica i Entorn Urbà de ISGlobal.

Més info.

Propòsits

MobilitatTurismeBarcelonaSostenibilitat

Estudiar la mobilitat de la població visitant a Barcelona i el seu impacte en la qualitat de vida de la població resident, amb la finalitat de millorar la gestió de la mobilitat a la ciutat després de la COVID-19

Els Objectius del Projecte

Objectiu Nº 1

Mesurar i caracteritzar

la mobilitat de la població visitant a la ciutat de Barcelona en el context de la pandèmia de la COVID-19.

Objectiu Nº 2

Identificar l’efecte dels fluxos

de població visitant en la qualitat de vida de la persones residents a Barcelona

Objectiu Nº 3

Analitzar els efectes

en la mobilitat de la població visitant de les mesures de gestió de la mobilitat i l’espai públic recentment implementades a Barcelona.

Objectiu Nº 4

Identificar els reptes emergents

per a la planificació d’una mobilitat social i ambientalment més sostenible i proposar instruments que permetin donar una resposta eficient

Objecte

Entenem com a població visitant tota aquella que es troba a la ciutat temporalment, tot i no residir-hi. El nostre estudi es centra en la mobilitat per oci i turisme al municipi de Barcelona, pel que exclou la mobilitat de població que es desplaça a la ciutat, ja sigui diàriament o esporàdicament, per treballar, motius professionals o per estudis. D’altra banda, inclou tant aquelles persones que pernocten a la ciutat (turistes), com les persones visitants d’un dia (població resident fora de Barcelona, turistes allotjats fora de Barcelona, creueristes, etc).

Metodologia

Com aconseguim els nostres objectius?

 • Benchmarking de polítiques per regular la mobilitat dels visitants en grans ciutats

 • Enquesta a peu de carrer dirigida a persones visitants (5.000 persones)

  • Visitants d’un dia residents a la resta de Catalunya (N=1.000 enquestes)
  • Visitants d’un dia que no resideixen a Catalunya (creueristes) (N=1.000 enquestes)
  • Visitants d’un dia que no resideixen a Catalunya (turistes d’altres localitats). (N=1.000 enquestes)
  • Turistes que pernocten a Barcelona. (N=2.000 enquestes)
 • Tracking experiment a persones creueristes (1.000 persones)

  • Reclutades a les terminals de creuers l’arribada on se les invitarà a participar en l’experiment de tracking i se’ls
   entregarà els dispositius de GPS
 • Enquesta telefònica a persones residents (2.000 persones dels 10 districtes)

 • Anàlisi d’efectes diferenciats per barris i col·lectius diversos a través de quatre estudis de cas: Barceloneta, Gòtic, Sagrada Família i Sant Antoni

  • Grups de discussió: format per persones representants del teixit social i la diversitat de veïnes del barri
  • Go-Along: 60 persones que hagin respost l’enquesta base a residents
 • Grups de discussió focals per discutir els resultats

  • Especialistes en el disseny de polítiques públiques sobre planificació de la mobilitat, l’urbanisme, el turisme, la salut
  • Agents socials com associacions veïnals, i plataformes en defensa del transport públic i la mobilitat activa, etc.
 • Accions de divulgació

  • Científica: presentació de resultats als congressos, publicacions científiques, organització de webinar, visor de resultats
  • Política: elaboració de resum exectutiu dels resultats i recomanacions per la política pública
  • Públic: creació de web, perfil xarxa twitter, infografies, notes de premsa, etc.

Altres Projectes

GRATET

GRATET forma part del Departament de Geografia de la URV. La seva activitat científica es centra en l’anàlisi de la incidència de les activitats turístiques i recreatives en la transformació del paisatge, en l’organització del territori i la generació de noves formes de desenvolupament a escala local i regional.

SMARTDEST

SMARTDEST is an EU-funded H2020 to develop innovative solutions in the face of the conflicts and externalities that are produced by tourism-related mobilities in cities, by informing the design of alternative policy options for more socially inclusive places in the age of mobilities.

ENTOURAGE

ENTOURAGE stands for “European tourist cities in transformation: constructing age- friendly tourism mobilities”. It is a research project awarded to Rovira i Virgili University under the EU-funded call Marie Skłodowska-Curie – H2020-MSCA-IF-2020.

GRC – Sustainable Urban Living

Based in the Universitat Internacional de Catalunya, this research group explores inter-scale and social-spatial methodologies to promote urban transitions in order to take advantage of the ability of communities to promote sustainable results.

NOUTUR

NOUTUR (New Perspectives in Tourism and Leisure) group based in the Universitat Oberta de Catalunya takes an experimental and dynamic approach to tourism and leisure as social phenomena with real impacts and trajectories, combining frontier theory with empirical research focused on social utility and impact.